Hvordan bliver du frivillig og hvad forventes der?

Som frivillig bliver du matchet med en person, som har en psykisk sårbarhed eller står i en socialt udsat situation, som du deler fritidsinteresse med. Din opgave bliver at støtte op om denne persons muligheder for at indgå i fritidslivet, møde nye mennesker og indgå i nye fællesskaber.

Vi starter med en uformel snak

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig følgeven, inviterer vi dig til en indledende snak. Her kan vi lære dig lidt bedre at kende, og du kan spørge frit, så du kan tage stilling til, om det at være frivillig følgeven er noget for dig.

Matchet

Hvis du efter den indledende snak har lyst til at være med i Følgeven, bliver du matchet med en person, som deler din fritidsinteresse. Hvis du allerede dyrker din interesse, kan du eventuelt introducere personen for den forening, som du er tilknyttet. Hvis du går med et ønske om at begynde til noget nyt, kan du starte op et nyt sted sammen med vedkommende.

Første gang I to mødes, vil vores koordinator også deltage. Det er den bedste måde for os at sikre, at jeres følgeskab får en god start, og at alle er indforstået med Følgevens rammer. I aftaler selv hvilken fritidsaktivitet, I vil gå til, i hvilken forening og hvor tit. Det vil ofte være en enkelt gang om ugen, men det kan afhænge af den fritidsaktivitet, I skal følges til. Et følgeskab varer som udgangspunkt seks måneder. Vi ser seks måneder som en realistisk tidsramme i forhold til, at personen, som har en følgeven, kan nå at blive tryg og glad for at komme i foreningen, og forhåbentligt får mod på at komme der på egen hånd. Hvis I begge to har lyst til at fortsætte følgeskabet efter de seks måneder, så er dette selvfølgelig også helt i orden. Så trækker koordinatorerne sig blot tilbage, og I fortsætter på egen hånd.

Introduktionskursus og løbende sparring

For at støtte bedst muligt op om din rolle i følgeskabet, inviterer vi dig til et introduktionskursus, hvor du bliver klædt på til dit frivillige arbejde som følgeven. Du inviteres også løbende til sparringsaftener, hvor du sammen med de andre frivillige følgevenner og en frivillig supervisor kan reflektere over dine oplevelser som følgeven. Der er mulighed for at få refunderet visse udgifter i forbindelse med fritidsaktiviteten, f.eks. til kontingent. Dette sker efter aftale, bagudrettet og efter fremvisning af kvittering.

Hvordan gør din hjælp en forskel?

De personer, som får en følgeven gennem os, har en psykisk sårbarhed eller står en i socialt udsat situation. Mange af dem er i kontakt med Socialpsykiatrien, hvor de fx kan modtage bostøtte, benytte sig af et socialpsykiatrisk dagtilbud eller bo i et bofællesskab. Det er både mænd og kvinder, og aldersmæssigt spænder de fra 18 år og opefter. De er alle meget forskellige, men fælles for dem er, at de enten har en psykisk sygdom (fx angst, social fobi, depression eller skizofreni) eller på anden måde står i en socialt udsat situation og lider af eksempelvis ensomhed. Som følge af deres situation oplever mange af dem at have svært ved på egen hånd at opsøge nye fællesskaber og bekendtskaber. Det kan derfor være en udfordring at starte til fx badminton, skak, folkedans, fodbold osv.

Som frivillig følgeven kommer du til at gøre en stor forskel i et andet menneskes liv ved at gøre vejen til nye netværk og oplevelser lettere. Du kommer til at bygge bro mellem dem og deres fritidsinteresse. Målet er, at de hen ad vejen får mod på at fortsætte på egen hånd, i samme forening eller et nyt sted.

Bliv frivillig